گالری تصاویر

کیوسک پیتزا قیفی در کشور هلند دنهاخ مركز خريد مارياهوف

دستگاه کیوسک پیتزا قیفی فروخته شده در کشور هلند عکس ارسالی از مشتری عزیز