دستگاه سه منظوره با قابلیت تولید کورن داگ , فر چیپس, هات ویچ